Posted

Det første budgetforslag, som blev fremlagt ved årets budgetmøde forudsatte et  underskud efter næste regnskabsår på ca. 3,2 mill. Kroner. Det anså vi for at være for meget, da vi i den nuværende situation med store usikkerheder omkring priser og levering ikke kan regne med, at det store underskud kan indhentes i det efterfølgende år uden en rigtig stor prisstigning.  På den baggrund bliver forskudsbetalingen for varmeåret 2022/2023 ændret fra de nuværende 70 til 80 øre/kWh plus moms.

Ud fra regnskabstallene kan vi se at prisen på gas er 8 gang så højt for 2021/2022  som der var for 2020/2021. I lyset af den udvikling er vores prisstigning moderat, og det hænger selvfølgelig sammen med den højere afregningspris for produceret el.

Men selv om det selvfølgelig kunne have været meget værre med en ottedobling af gasprisen, er varmeværkets bestyrelse ikke glade for at træffe en beslutning om en prisstigning. 

Der arbejdes fra bestyrelse og ledelse hårdt på at skabe muligheder for at “sadle om undervejs”, så vi kan udnytte de store forskelle, som trods alt forekommer i energimarkedet.

Det sker først og fremmest ved at installere en stor varmepumpe, som kan overtage varmeproduktionen, når gasprisen er høj, mens elprisen er lav.

Når begge priser er høj, vil det ofte være mere fordelagtig at køre med gasmotorerne, så vi får gode indtægter fra salg af el.

Det er så planen, at vi på lidt længere sigt, når priserne forhåbentlig har normaliseret sig igen, kan producere det meste af vores varme med solvarme og varmepumpe, så den største del af produktion sker med grøn energi.

Men selvom vi har sat Varmepumpeprojektet i gang, er det ikke sikker vi stopper her.

Vi undersøger nøje, om installationen af en stor elkedel kan nedbringe vores totale omkostninger for produktion af varme. Det er jo trods alt vores hovedopgave at levere varmen så billig som mulig.

Så er der måske nogen som tænker at en underskud på 3,5 millioner er da ikke så galt, det må andre virksomheder da også leve med.

Til det skal det siges, at et varmeværk ikke er en virksomhed på samme vilkår.

Vi kan ikke spare penge op og ikke generere underskud andet end fra et regnskabsår til det næste. Regnskabet i et varmeværk skal gå i 0, det er lovgivningen.

Det er så informationen fra bestyrelsen i denne omgang, men alle er selvfølgelig velkommen at stille de spørgsmål de måtte have.

Med venlig hilsen

Wolfgang Schubert

Formand for bestyrelse

Frederiks Varmeværk.

Lige en lille opdatering efter modtagne spørgsmål:

Afregningsprisen for varmeåret 2021/2022 er 46 øre/kWh, plus moms. Det er 6 måneder med 30 øre/kWh og 4 måneder med 70 øre/kWh plus moms.

Efter den aktuelle tidsplan skal varmepumpen i drift omkring starten af marts 2023. Aktiviteterne er i gang, men der er leveringsproblemer på nogle ting, så ibrugtagningen er 2 måneder forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.Varmepumpen får en nominel effekt på 3 MW.

Om Grønhøj får fjernvarme, ligger udenfor vores indflydelse. Der tales om muligheden, men det skal først afklares, om borgerne i Grønhøj er interesseret og om tilslutningen bliver stort nok. Muligheden undersøges i sammenhæng med en mulig udvidelse af Grønhøj Biogas, hvor der eventuel vil opstå noget overskudsvarme. Det ligger selvfølgelig udenfor vores indflydelse og derfor kan jeg ikke komme med detaljer.