Betaling

Opkrævningen af acontovarmeafgift finder sted hver den 15. i måneden, bortset fra juli og december. Opkrævningen foregår via BetalingsService, som fremsender en regning vedhæftet et indbetalingskort, såfremt du ikke er tilmeldt automatisk PBS-betaling.

Ved varmeårets slutning den 30. juni vil den endelige varmeafgift blive fastsat. Denne vil fremgå af årsopgørelsen, der fremsendes hvert år ultimo juli. Afregning af årsopgørelsen indgår i 1. rate, der forfalder den 15. august.

Varmemåleren bliver aflæst automatisk i begyndelsen af juni måned

 

Styringstabel

Vi vedlægger en styringstabel ved årsopgørelsen når denne sendes ud. Ved at aflæse varmemåleren – den sidste dag i måneden – og sammenholde aflæsningen med styringstabellen, har du mulighed for at følge dit varmeforbrug, og hurtigt reagere hvis for eksempel månedens forbrug afviger meget fra det forventede forbrug i styringstabellen.

Værkets driftsleder er i øvrigt altid parat med råd og vejledning, såfremt du har brug for det.

 

Lækageovervågning

Alle vand- og varmemålere har lækageovervågning. Varmeværket overvåger dit varmesystem via et radionetværk og hvis vi får en fejlmelding på dit anlæg, så giver vi dig besked hurtigst muligt.

Såfremt du har en rørskadeforsikring skal medfølgende installationsattest sendes til dit forsikringsselskab. Nogle forsikringsselskaberne giver en rabat når ejendommens anlæg er lækage overvåget, så spørg dit selskab om rabattens størrelse.

 

Forbrugerservice

Hvis du har adgang til internettet, kan du løbende se de oplysninger, vi har om din ejendom og dit varmeforbrug, herunder alle aflæsninger, årsopgørelser, acontobetalinger m.v.

 

Sådan gør du:

  • Gå ind på hjemmesiden www.frederiks.netafl.dk/
  • Indtast dit forbruger nr. og pinkode – står anført på din styringstabel.

 

Øvrige bestemmelser og vilkår

Såfremt værkets foldere ”Vedtægter for Frederiks Varmeværk”, ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” og ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” ikke forefindes på ejendommen/lejemålet så kan folderne hentes i forgangen på varmeværket.