Velkommen som forbruger og andelshaver i andelsselskabet Frederiks Vandværk!

Vi vil i det følgende give nogle praktiske oplysninger om det at være forbruger i Frederiks Vandværk.

 

Betaling

Opkrævningen af acontovandafgift finder sted i 2 halvårlige rater til betaling den 2. i månederne februar og august. I februar raten indgår efter- eller tilbagebetaling af årsopgørelsen. Opkrævningen foregår via BetalingsService, som fremsender en regning vedhæftet et indbetalingskort, såfremt du ikke er tilmeldt automatisk PBS-betaling.

 

Betaling nu

Til acontobetaling for resten af indeværende halve vandår modtager du vedlagt en opkrævning.

Af opkrævningen fremgår dit forventede forbrug samt dato for overtagelsen af ejendommen/lejemålet.

 

PBS-tilmelding

Du opfordres til at tilmelde dig automatisk betaling igennem BetalingsService.

Værkets PBS nr., Debitorgruppe nr. og dit Kunde nr. står på opkrævningen.

 

Årsaflæsning

Årsaflæsningen af vandforbruget foretages automatisk pr. 31. december hvert år

Årsopgørelsen indgår i 1. rate, der forfalder den 2. februar.

 

Lækovervågning

Vandmåleren har lækovervågning  se medfølgende vejledning. Vandanlægget overvåges via et radionetværk og hvis  vi får en fejlmelding på dit anlæg, så giver vi dig besked hurtigst muligt.

 

Øvrige bestemmelser og vilkår

Såfremt værkets folder ”Regulativ for private vandforsyninger i Karup Kommune” ikke forefindes i ejendommen/lejemålet, så kan den afhentes i forgangen på varmeværket som tillige er vandværkets adresse.

 

Kontakt

Har du spørgsmål om betaling eller regnskab, kan du henvende dig til Birgittes KontorService på telefon

86 615 615.

Skulle du få problemer med vandforsyningen, kan du henvende dig til driftsleder John Almtoft på telefon

8666 1716 eller mobiltelefon 2066 1716.