Posted

Bestyrelsen for Frederiks Varmeværk har besluttet, at der indtil udgangen af 2023 ikke vil blive opkrævet tilslutningsgebyr for nye, private aftager af fjernvarme.

Det betyder, at man i den angivne periode kun skal betale for etableringen af stikledningen og måleren, men ikke tilslutningsbidraget på 125 Kr. / m2, som ellers opkræves for de første 150 m2 af det tilsluttede areal.

Da der i øjeblikket er leveringsvanskeligheder for fjernvarmerør, er vi desværre nødt til at prioritere etableringen af nye tilslutninger.

Som første prioritet etableres stikledninger i gader, hvor der er omfattende renovering i gang, som for eksempel ved det for tiden igangværende kloakseparering.

Derefter tilsluttes nye kunder i den rækkefølge, tilmeldingerne er modtaget.

Der kan forekomme mindre afvigelser i denne prioritering, hvis der for eksempel kan opnås en større besparelse ved etableringen af flere stik i samme område.

Der kan være enkelte steder, hvor etableringen af fjernvarmeforsyning kan blive afvist, hvis en stikledning bliver så langt, at en ordentlige forsyning ikke kan sikres.

Spørgsmål vedrørende tilslutning kan rettes til Frederiks Varmeværk.

Telefonnummer og E-mailadresse kan ses nedenfor

Med venlig hilsen

Wolfgang Schubert

Formand, Frederiks Varmeværk

20273256

Ja tak, jeg vil gerne have et tilbud for tilslutning til Frederiks Varmeværk.

Det er desværre kun ejere af en bolig, som kan tilmelde boligen til Varmeværket.

Lejere bedes hende sig til deres udlejer.